Ганка Цветанова: За нас Македонците тоа се Македонија, Гоце Делчев и Илинденското востание!

Д. Шнапер: „Нациите имаат потреба од своја територија, херои и златна доба кои го потхрануваат чувството за припадност кон заедницата“. За нас Македонците тоа се Македонија, Гоце Делчев и Илинденското востание! Фотографија од семејниот албум…