Професорката на правниот факултет, Проф. д-р Тања Каракамишева со поддршка за Владимир Панчевски !

Професорката на правниот факултет, Проф. д-р Тања Каракамишева со поддршка за Владимир Панчевски

https://www.facebook.com/Karakamisheva/photos/a.1592955177455046/3227242677359613/