Димовски: За 26 месеци државниот дефицит изнесува 1.708.000.000 евра

За 26 месеци државниот дефицит изнесува 1.708.000.000 евра…

Република Македонија троши многу, многу повеќе од тоа што создава…

Дефицит на Буџетот на Македонија:

2020 – 53,4 милијарди денари

2021 – 38,8 милијарди денари

2022 – 12,9 милијарди денари (за 68 дена)

Вкупно: 105,1 милијарди денари или 1.708.000.000 евра (една милјарда и седумстотини и осум милиони евра)…

Вакво расипништво ќе не чини скапо долги години пред нас…

https://www.facebook.com/Dimovski.Ilija