Половина Скопје без струја

Пред неколку минути сведоци сме дека половина Скопје е во мрак. Дали станува збор за поголем дефект, или нешто друго е во прашање ќе бидеме во тек и ќе ве информираме.

Исто така има информации дека и во Штип нема струја.