Пад за 100 места на УКИМ на светската ранг листа

„Webometrics Ranking of World Universities” веќе 15 години ги рангира универзитетите во светот според научните достигнувања на професорите и нивното влијание во целиот свет.

За жал, за овие 6 месеци УКИМ падна од 1493 на 1594 место, или пад за цели 100 места за само 6 месеци. Бројките се поразувачки, ако се земе во предвид фактот дека меѓу првите 500 се универзитетите во Белград, Љубљана, Прага, Будимпешта,Загреб…