Нема членска на СДСМ, отказ во недела по телефон!!!

Исповед на една наставничка:

„За жал живееме во “држава” во која според потпишаниот работен договор треба писмено да сме известени за прекин во работниот однос, но во недела вработените телефонски се известуваат за прекин на работниот однос. Се вели на исто рамниште сте со колешката што ќе го превземе твоето место иако резултатите од тестот по македонски јазик прикажуваат сосем друго (во прилог фотографија како доказ). Исто така јас како наставничка во тоа одделение веќе неколку месеци работев со тие ученици, а тоа би требало да биде предност во оваа ситуација.Живееме во “држава” во која личноста нема право сама да избере кога и каде ќе аплицира за работа според завршено образование. Доколку се случи некој да аплицира потоа следи прекин на работниот однос…

Живееме во “држава” предводена од СДСМ и доколку ние не сме нејзини членови телефонски сме известени за нашиот прекин на работното место.И за крај би рекла живееме во “држава” каде е важна политичката определеност, а ВООПШТО не е важно психичкото здравје на деца од само 10 години поради промената на 3 наставнички во текот на една учебна година (за жал втората промена е поради смрт на првата наставничка, но во третата промена има НАЈГОЛЕМА улога политиката). Сепак психичката состојба на тие ученици нека им стои на совест на градоначалникот на Општина Демир Капија Лазар Петров – Градоначалник на Општина Демир Капија и на пратеникот Riste Tashev “!

Линк:

https://www.facebook.com/sanja.kamceva.9/posts/2168624129953342

Постави одговор

Your email address will not be published.