Иванка Василевска: Придобивките од Законот за наставници и стручни соработници важат само за НОВИТЕ ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА!

Придобивките од Законот за наставници и стручни соработници важат само за НОВИТЕ ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА!

Во член 25 од предлогот на овој Закон се регулира кој е подобен, а кој не или со други зборови, новите законски измени се однесуваат само за новите партиски вработувања. Наставниците со 5/10/15/ … години работно искуство, наместо да бидат наградувани, мотивирани, со овој Закон тие ќе бидат ДЕМОТИВИРАНИ!

До кога партиите на власт ќе одлучуваат кој е подобен партиски, а кој не да ги учи нашите деца?!

#ОСТАВКА

#македонијазасителуѓе

Можно е да е слика од еден или повеќемина и текст кој вели „лагите на сдсм! зголемуването на платите e CAMO за новите партиски вработувана! член 25 платите на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, вработени до денот на влегуването во сила на OBOj закон, продолжуваат да им се исплайаат во висина утврдена до денот на влегуването во сила на OBO закон.“