Да живее Орвел!!!!

Од Министерството за Правда стигна предлог законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета!

Одговорност за изразување на негативно мислење???????

Не треба ни да мислиме негативно веќе?????