Димовски: Зошто оваа влада треба да си оди

Од Владата велат дека заради тоа што сме во средина на енергетска, економска и здравствена криза не требало да се организираат избори…

Енергетска криза: Македонија не произведува ниту пола од потребите за енергија токму откако СДСМ е на власт…

Економска криза: Македонија нема странски инвестиции, реален раст на БДП, видливи и потребни капитални инвестиции токму откако СДСМ е на власт…

Здравствена криза: Македонија е една од неколкуте држави во светот (не само во Европа) што има најголема смртност од Ковид…Владата нема да ја реши оваа криза…В

ладата ги заострува и продлабочува последиците од кризата…

Владата нема знаење и концентрација за вакви големи предизвици на државата…

Владата има веќе видено слаб економски тим…

Владата го растури енергетскиот систем…Владата нема професионален и искусен тим за справување со Ковид…

Владата треба да си оди…

Интелектуална нужност е оваа власт да биде заменета…

Линк до постот:

https://www.facebook.com/Dimovski.Ilija