Денес е меѓународен ден на „Ви благодарам“

На овој ден се прославува еден од меѓународните празници, кој се нарекува Светски ден „Ви благодариме“.

Од памтивек, зборовите на благодарност и учтивост се сметаат за магични и вршат одредено значење. Со нивна помош, ќе го покажеме не само нивото на соодветно образование, туку и ќе изразиме благодарност, ќе обезбедиме внимание и почит на пријатели, роднини и познаници. Тоа секогаш инспирира, поставува на позитивен начин, води кон нови активности и комуникација.

Благодарение на иницијативата на ОН и УНЕСКО, а и за да луѓето од целиот свет ја сфатат важноста да се биде љубезен еден кон друг, беше одлучено да се одобри 11 јануари како Светски ден “благодарам”.

Ви благодариме почитувани читатели за поддршката!