Поучна приказна: „Никој не може да ја промени волјата на судбината“

Иако имал десет пати помалку војници од противникот, големиот воин донел одлука да ги нападне непријателите. Знаел дека ќе победи, ама знаел и дека неговите војници се сомневаат во успехот.

Застанал кај еден храм и им рекол на своите соборци:

„Откако ќе го посетам храмот ќе фрлам паричка, ако падне глава ќе победиме, ако падне петка – ќе загубиме. Во рацете на судбината сме.“

Воинот влегол во храмот и се помолил молчешкум. Потоа излегол и ја фрлил високо паричката. Паднало глава. Војниците се наостриле за бојот, кој го добиле без голема мака.

„Никој не може да ја промени волјата на судбината“ – му рекол неговиот помошник по големата битка.

„Навистина не може“ – рекол воинот, покажувајќи ја паричката на која од двете страни имало глава.