„Кукавиците не се способни за љубов, љубовта е привилегија на храбрите”

Љубовта е неисцрпна тема. Многу нешта се кажани за љубовта и тие остануваат забележани.

Ова се некои од нив, оние кои продираат до самата суштина на човековите чувства и состојби.

“Кукавиците не се способни за љубов, љубовта е привилегија на храбрите”.

“Никој никогаш не измерил колку љубов може да поднесе срцето, па ни најголемите автори на љубовни песни”.

“Единствено што не е нормално кај човековата природа е неспособноста за љубов”.

“Знам што е љубов, благодарејќи ти на тебе”.

“Кога би морала да кажам зошто го сакам, можам да кажам дека тоа е само поради тоа што тој е тој, а јас сум јас”.

“Не сакам секому да бидам се, сакам само на некој да му бидам нешто”.

“Она во што некогаш уживавме и што длабоко го сакавме, не може да го изгубиме, тоа останува засекогаш длабоко во нас”.

“Во љубовта моето срце е само твое”.

“Љубовта не е нешто дадено само од себе и не опстојува без оглед на се, на љубовта мора да се работи постојано и одново”.

“Да ја пронајдеш љубовта не значи да најдеш некого со кого ќе живееш, љубовта подразбира да најдеш некого без кого неможеш да живееш”.