ИСТОРИЧАРКАТА КРИСТИНА ВАРИНЕР ТВРДИ – ЖЕНИТЕ ВО СРЕДНИОТ ВЕК БИЛЕ МНОГУ ПОПИСМЕНИ ОДОШТО СЕ ВЕРУВАЛО

Откривањето на полу-цврстиот камен на забите на илјадагодишниот женски скелет покажува дека жените биле многу повеќе вклучени во правењето средновековни ракописи отколку што досега размислувале- тврдат историчарите.

Научниците тврдат дека ова е во спротивност со тврдоглавото мислење дека жените во средниот век практично немале никаква улога во “производството” на литературата, која во тоа време најмногу се занимавала во верските институции.

Автентичната христијанка Кристина Варинер од Планк Институтот за Хепатитис тврди дека ова откритие, како и досега, покажува дека жените биле образовани и писмени во тоа време отколку што мислеле.

“Возбудена сум што нашата студија покажува дека археологијата може да открие некои изгубени информации за улогата на жените во историјата” – вика Варинер.

Научниците што ги проучувале остатоците заклучиле дека станува збор за жена, на возраст помеѓу 45 и 60 години која најверојатно била уметница што често го грицкала врвот на четката со која сликала.
Се верува дека е дел од група од 14 жени кои живееле во манастирот и веројатно припаѓале на побогата, пообразована класа.

“Тука имаме директен доказ дека жената го насликала со многу редок и скап пигмент” – рече Варинер.

“Тоа ми кажува колку многу уметници можат да се најдат на гробиштата – само кога ги бараме”. – заклучи таа.

Траги од синиот пигмент што во средниот век се користел за сликање, биле откриени на забните наслаги на женa што починалa некаде помеѓу 1000-тите и 1200-тите години. Нeјзините остатоци биле пронајдени во Западна Германија.

Научниците успеале да го побијат општо прифатеното мислење дека жените во средниот век немале скоро никаков придонес за литературата, што во тој период најчесто се одвивала во религиски институции.

Историчарката Кристина Варинер тврди дека ова откритие докажува дека жените биле многу пообразовани и пописмени во минатото.