Град Скопје ќе потроши неверојатни 708 илјади денари односно околу 11 500 евра на кафе.

Град Скопје ќе потроши неверојатни 708 илјади денари односно околу 11 500 евра на кафе.

На официјалната страница на системот за Јавни набавки има објавено оглас во кој под назив на договорениот орган стои Град Скопје и во овој оглас како предмет на договорот на јавна набавка стои набавка на разни видови кафе.