Го изговараме секогаш на крајот на молитвата, но малкумина знаат што значи: Зборот АМИН крие вековна мистерија

Овој термин, по потекло од хебрејски јазик, значи цврстина, решеност.

Во Стариот Завет, зборот АМИН ја симболизира вистината, која е „благословена на земјата, благословена од вистинскиот Бог“. (Исаија 65:16)

Исто така, Исус во Откровението на Св. Joван го повикува Амин.

Бидејќи во култот на античките Евреи зборот АМИН бил многу користен во смисла на желба, но многу повеќе како потврда за зборот чие значење е: “Така е навистина!”

Амин стана симбол на целосна посветеност на верата, помирувајќи го значењето на заветот во религиите на Книгата: „Нека биде така“.

Според некои, хебрејскиот збор: „АМЕН“ значи почетни зборови А (Л) (ИЛИ Ел), МЕ (ле) и Н (еман), што значи: „Бог, крал достоен за доверба“.

Во Кабала, тоа е магичен збор, чија нумеричка вредност е 99. Бидејќи зборот амин го има истиот корен како емума („вера“), оној што го изговара истовремено ја потврдува својата вера во јудаизмот и монотеизмот.