Црвен крст со крводарителска акција по повод 26 јули- сеќавањето на катастрофалниот земјотрес од 1963-та година

Црвен Крст на Р. Македонија Опшинска Организација Кисела Вода во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и Црвен Крст на град Скопје организираат традиционална масовна крводарителска аиција по повод секавањето на катастрофалниот земјотрес од 19бЗ-та година.

Црвен Крст на Р. Македонија Општинска Органиација Кисела Вода организира традиционална крводарителска акција на 24.07.2020година (петок) по повод  26ти Јули-Денот на солидарност, ден кога граганите се потсетуваат на катастрофалниот земојтрес од далечната 19бЗ-та година.

На овој ден, Ве покануваме драги наши крводарители и хумани граѓани да бидете дел од нашата крводарителска акција која ќе се спроведе во дневниот центар за крводарување при ДХО Даре Цамбаз од 09:00-17:00часот. Воедно Ви напоменуваме дека крводарувањето е безбедно и во услови на Ковид-19, а самата крводарителска акција ќе биде спроведена под посебни протоколи на работа.

Ве очекуваме, токму Вам!, стои во нивната покана до граѓаните.