Најновиот спот на ВМРО-ДПМНЕ предизвикува ежење: Да започнеме со обновата на урнисаното достоинство на Татковината

Изгреј, Сонце!
Да започнеме со обновата на урнисаното достоинство на Татковината!
За нас, за нашите деца!
Изгреј, Сонце!
Обновата Доаѓа!

https://www.facebook.com/RaselaMizrahi/posts/181356003386323