Игор Јанушев – Со многу труд и вложување ќе ги направиме работите подобри за секого

Изјава од Велес на Игор Јанушев, 07.07.2020

Со многу труд и вложување ќе ги направиме работите подобри за секого. Се обврзуваме на:

✅1 денар од акцизата на горивата ќе оди дирекно како буџет за развој на културата, тоа е околу 15 милиони евра секоја година.

✅50000 нови работни места

✅Целосно укинување на персоналниот данок за сите нови вработувања за млади лица до 29 години

✅Префрлање од приватна во државна квота за студентите кои оствариле просечен успех на 8,5

✅5% од најдобрите студенти ќе го продолжат своето образование на постдипломски студии на државен трошок

✅3% од најдобрите магистранти ќе продолжат на докторски студии на државен трошок

https://www.facebook.com/i.janusev/posts/616429775745360