Димовски: Треба да се спроведе РАЧНО ПРЕБРОЈУВАЊЕ НА ГЛАСОВИТЕ, со увид од страна на сите заинтересирани партии, медиуми, организации

Треба да се спроведе РАЧНО ПРЕБРОЈУВАЊЕ НА ГЛАСОВИТЕ, со увид од страна на сите заинтересирани партии, медиуми, организации… !!!

Се различно од тоа ќе значи зголемување на недовербата и разочарувањето кај граѓаните… !!!

Се друго ќе значи уште поголема криза… !!!

https://www.facebook.com/ilija.dimovski/posts/10223265133640338