Анкета на Институтот “Habeas Corpus”: ВМРО-ДПМНЕ со убедлива предност пред СДСМ/БЕСА

Институтот “Habeas Corpus” кој разработува прашања од правниот и политички систем направи анкета на јавното мислење врз стратификуван примерок од 1 203 испитаници во периодот од 29 јуни до 03 јули 2020 година.

При истражувањето се водеше сметка на етнографската карта, демографската застапеност, полот и возраста на испитаниците. Воедно се водеше сметка и при влезот на анкетниот прашалник и резултатите од последните парламентарни избори. Анкетата се спроведе телефонски со употреба на фиксната и мобилна телефонија. Резултатите се со можност за грешка +-2. А нарачател на истата е Институтот “Habeas Corpus” и истите се користат за потребите на интерните истражувања од политичка и социолошка природа.

Резултатите од истражувањето се следни:

Институтот изврши мерење на рејтинзите на носителите на двете најголеми политички партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и мечирање на вредностите на тие два политички блока по изборни едници: