Абе, ако се лажи – нек се лажи!

Ковачевски за период од 20 дена 3 пати ја зголеми просечната плата.
Па Бетмен Велит:
Ко шо викаше Секула во Солунски патрдии „абе, ако се лажи – нек се лажи“