Комисија за култура на ВМРО-ДПМНЕ – денес оствари средба со многубојните уметниците од Гостивар

Денес остваривме средба со многубојните уметниците од Гостивар. Презентација на програмата за култура одржи претседателот на централната комисија за култура на ВМРО-ДПМНЕ,Зоран Љутков. На присутните уметници им се обрати и членот на ИК Тони Михајловски,и носителот на ИЕ6 Дафина Стојановска.

https://www.facebook.com/kulturavmrodpmne/posts/304900244224999